NLP - Personlighetsanalyse

Her får du en profesjonell personlighetsanalyse med fokus på dine gode egenskaper, kommunikasjonsverktøy og ny forståelse for egen personlighet i møte med andre. Du får også en ny bevissthet i forhold til dine og andre sine tanke- og adferdsmønstre.

Varighet: 1,5 timer
Pris: 1250

NLP - Personlighetsanalyse tilbys av:

» Browse schedule.